wypoczynek dzieci w wakacje z ubezpieczeniem szkolnym NNW a może z ubezpieczeniem turystycznym

Wakacje 2014. Większość uczniów jest objęta szkolnym, grupowym ubezpieczeniem NNW, które obowiązuje również w czasie wolnym od lekcji. Dzieci i młodzież szkolna posiada grupowe ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, wykupowane za pośrednictwem szkoły (tzw. NNW szkolne –  np polisy ubezpieczeniowe w InterRisk  czy Generali), które obowiązuje również w okresie ferii i wakacji letnich. Wypadki i kontuzje mają miejsce również poza stokiem np. na basenie, świetlicy, podczas gry w piłkę lub innej zorganizowanej zabawy sportowej. NNW  szkolne, czyli ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków zapewnia całoroczną ochronę ubezpieczeniową na terenie całego świata. Osobom, które planują spędzić ferie na Słowacji radzimy dodatkowo zadbać o ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą, które obejmuje natychmiastową pomoc, w tym m.in. pokrycie kosztów wizyty lekarskiej, organizację transportu i pobytu w szpitalu, jak również koszty podróży, utrzymania i noclegów osoby towarzyszącej. Osoby aktywnie spędzające wakacje  na Słowacji powinny pamiętać o kupnie ubezpieczenia, którego ochrona obejmuje amatorskie uprawianie sportów – taka standardowa ochrona nie obejmuje dzieci i młodzieży, które wyjeżdżają w czasie wakacji na obozy sportowe lub biorą udział w zawodach. Osobną kwestią są kroki, jakie należy podjąć, żeby otrzymać  odszkodowanie. Na przykład warto wiedzieć, że zgodnie z umową, ubezpieczeni zobowiązani są do uzyskania pomocy medycznej niezwłocznie po wypadku i zabezpieczenia dowodów w postaci dokumentacji z nim związanej. Jeśli wybierzemy się do lekarza dopiero dwa, trzy dni po wypadku, sporządzona przez niego dokumentacja nie będzie wystarczającym potwierdzeniem daty i miejsca zdarzenia. Może to spowodować odmowę wypłaty świadczenia. W przypadku nieszczęśliwego zdarzenia w Szczawnicy należy: niezwłocznie zwrócić się o pomoc do lekarza i poddać się zaleconemu leczeniu, jak najszybciej zawiadomić ubezpieczyciela o zajściu zdarzenia objętego ochroną (najczęściej firmy ubezpieczeniowe dają na to 14 dni, ale nie ma, co zwlekać). W zależności od ubezpieczyciela szkodę można zgłosić telefonicznie, faksem, pocztą tradycyjną lub elektroniczną, a także poprzez formularz online, zabezpieczyć dowody związane z nieszczęśliwym wypadkiem w celu uzasadnienia roszczenia,dostarczyć do firmy ubezpieczeniowej: dokumentację medyczną (diagnozę lekarską) oraz prawidłowo wypełniony formularz zgłoszenia szkody.W przypadku szkody za granicą skontaktować się z centrum alarmowym ubezpieczyciela

Tanie ubezpieczenie OC zadzwoń 600-433-525- polecam wykupić ubezpieczenie turystyczne

wypoczynek dzieci w wakacje z ubezpieczeniem szkolnym NNW a może z ubezpieczeniem turystycznym


Tanie ubezpieczenie OC zadzwoń 600-433-525