wyjazd w góry – weekend i majówka w Szczawnicy – ubezpieczenie turystyczne

Polskie Góry są najlepsze . Wykup ubezpieczenie turystyczne wybierając się w podróż. Ważne jest, aby ubezpieczenie turystyczne, które ma zapewnić nam ochronę, uwzględniało następujące ryzyka: 1. następstwa nieszczęśliwych wypadków (NNW) – pokrywa koszty świadczeń na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu oraz na wypadek śmierci. 2. odpowiedzialność cywilna (OC) – pokrywa koszty za koszty wyrządzone osobom trzecim i szkody rzeczowe powstałe w trakcie trwania Podróży. 3. bagaż podróżny – ubezpieczeniem objęte są takie przedmioty jak: rzeczy osobiste, sprzęt fotograficzny, komputery, telefony, drobne urządzenia elektryczne, leki, sprzęt rehabilitacyjny i inne. Wyjazdy na Słowację Wyjeżdżając na Słowację oprócz wyżej wymienionych ryzyk, należy także wziąć pod uwagę ubezpieczenie kosztów leczenia (KL). Dzięki temu w przypadku konieczności poddania się leczeniu w związku z nagłym zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem ubezpieczenie pokryje koszty leczenia. Wyjazdy z biurem Szewczyk Travel Gdy wykupujemy w Szczawnicy wycieczkę w biurze podróży SzewczykTravel, pamiętajmy też o ubezpieczeniu kosztów imprezy turystycznej, które chroni przed finansowymi skutkami rezygnacji lub przerwania uczestnictwa w zorganizowanej wycieczce w skutek nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania.

Tanie ubezpieczenie OC zadzwoń 600-433-525

wyjazd w góry – weekend i majówka w Szczawnicy – ubezpieczenie turystyczne

Tanie ubezpieczenie OC zadzwoń 600-433-525