Ubezpieczenie turystyczne wUniqa,

Ubezpieczenie turystyczne w Uniqa,

Podpowiadam  wraz z UNIQA TU, na co zwrócić uwagę przy wyborze polisy turystycznej na zagraniczny wyjazd, tak aby zapewniła ona maksymalną ochronę i pokryła wszelkie koszty ewentualnych zdarzeń.W przypadku samodzielnych wypraw to na podróżnym spoczywa obowiązek odpowiedniego zabezpieczenia a Polacy najczęściej nabywają polisy, które pokrywają koszty związane z nieszczęśliwym wypadkiem i leczeniem za granicą.
Minimalny zakres ubezpieczenia podróży zagranicznej to ubezpieczenie zwrotu kosztów leczenia i assistance i by polisa podróżna zawierała również NNW oraz ubezpieczenie OC, które pokryje szkody wyrządzone osobom trzecim. Warto szczególnie zadbać o OC przy wyjazdach do Stanów Zjednoczonych czy Kanady. Przydać się może również ubezpieczenie bagażu podróżnego.

Od miejsca, do którego się wybieramy, zależy kwota ubezpieczenia. W każdym kraju obowiązują bowiem inne stawki za leczenie. Minimalna suma ubezpieczenia zwrotu kosztów leczenia powinna wynieść przynajmniej 200 tys. zł. Wystarczy ona na pokrycie trzytygodniowego pobytu w szpitalu w większości krajów oraz związanych z tym wydatków. W przypadku minimalnego zakresu dodatkowego warto wykupić NNW przynajmniej do kwoty 20 tys. zł, a bagaż warto ubezpieczyć do 3 tys. zł. Dobrze jest mieć również OC z sumą gwarancyjną przynajmniej 100 tys. zł.

Europa

W przypadku państw Unii Europejskiej koszty leczenia szpitalnego za dobę sięgają od 2 euro (ok. 9 zł) na Słowacji, przez 50 euro (ok. 210 zł) we Włoszech czy Chorwacji do 1000 euro (ok. 4100 zł) w Austrii. Dlatego jadąc do krajów należących do UE, warto mieć polisę opiewającą na kwotę ubezpieczenia w wysokości przynajmniej 200 tys. zł, aby pokryła przynajmniej trzytygodniowy pobyt w szpitalu i ewentualne wydatki na operacje, honoraria lekarskie, leki czy badania. W krajach nienależących do Unii Europejskiej koszty leczenia są̨ równie wysokie. W Norwegii za dobę leczenia szpitalnego można zapłacić nawet do 65 euro (ok. 270 zł), a w Szwajcarii — 800 franków szwajcarskich, czyli w przeliczeniu ponad 700 euro (ok. 3 tys. zł). To oznacza, że również w przypadku tych krajów kwota ubezpieczenia kosztów leczenia za granicą powinna wynosić przynajmniej 200 tys. zł, aby mieć komfort w razie konieczności poniesienia innych kosztów związanych z leczeniem.

Ameryka Północna

Jadąc do Stanów Zjednoczonych, musimy być świadomi, że doba w szpitalu potrafi kosztować od 500 do nawet kilku tysięcy dolarów amerykańskich. W Kanadzie średni pobyt w szpitalu, nie wliczając np. kosztów operacji, wynosi 1,5-2 tys. dolarów kanadyjskich. Są to zatem wydatki zaczynające się od 400 euro (ok. 1,7 tys. zł) za dobę w USA i 1 tys. euro (ok. 4,1 tys. zł) w Kanadzie. Dlatego, żeby zapewnić sobie komfort w przypadku leczenia i konieczności pokrycia innych wydatków medycznych w okresie około trzech tygodni, minimalna kwota ubezpieczenia podróży zagranicznej powinna wynosić około 300 tys. zł.

Ameryka Środkowa i Południowa

Koszt wizyty w szpitalu zależy od kraju. Ceny wahają się od 40 dolarów amerykańskich w Argentynie (ok. 35 euro, tj. ok, 150 zł) do 200 dolarów w Brazylii (ok. 176 euro, tj. ok. 740 zł), 400 dolarów w Chile (ok. 350 euro, tj. ok. 1,5 tys. zł) czy 550 USD w Wenezueli (485 euro, tj. ok. 2 tys. zł) za dobę w szpitalu bez dodatkowych usług, takich jak operacje czy badania. W Ameryce Środkowej (Kostaryka i Kuba) trzeba przygotować się na koszt w granicach 200 dolarów (odpowiednio ok. 176 euro, tj. ok 740 zł i 130 CUC; 113 euro, tj. ok. 470 zł). Dlatego gdy wybieramy się w te rejony, nasza polisa powinna opiewać na ok. 200 tys. zł, aby pokryła wszelkie koszy związane z leczeniem.

Azja

Dla podróży do Azji polisa powinna być zawarta przynajmniej na 200 tys. zł z uwagi na to, że koszt pobytu w szpitalu wynosi od 60 do 200 dolarów (ok. 180 euro, tj. ok. 750 zł), wizyta lekarska około 90 dolarów (ok. 80 euro, tj. ok. 330 zł), a koszty usług medycznych, badań i leków ponosi się dodatkowo.

Australia

W Australii doba szpitalna wynosi 800 dolarów australijskich, czyli ok. 500 euro (ok. 2000 zł), więc kwota ubezpieczenia samych kosztów leczenia w wysokości 200 tys. zł powinna być wystarczająca, aby pokryć wydatki związane z pobytem w szpitalu i powiązane z nim koszty w okresie około trzech tygodni.

Afryka

W RPA pobyt w szpitalu kosztuje dziennie 1-2 tys. rand południowoafrykańskich, czyli około 80 euro za dobę (ok. 330 zł), natomiast w Angoli dzienny pobyt w szpitalu może wynieść aż 2000 dolarów amerykańskich, czyli ok. 1,7 tys. euro (ok. 7 tys. zł), w Egipcie waha się między 100 a 300 dolarów (ok. 88 – 260 euro, tj. ok. 360 – 1,1 tys. zł), ale już np. w Etiopii doba w klinice zaczyna się od 50 dolarów, czyli ok. 45 euro (ok. 200 zł). Zatem na trzytygodniowy pobyt w szpitalu kwota ubezpieczenia polisy podróżnej powinna wynosić, w zależności od kierunku wyjazdu, przynajmniej 200-300 tys. zł, aby pokryła leczenie w klinikach oraz wydatki na medyczne środki pomocnicze.

Koszty poniesione w związku z leczeniem za granicą w firmach ubezpieczeniowych z reguły pokrywa tzw. asystor. Jest to partner firmy ubezpieczeniowej, który zajmuje się̨ pomocą ubezpieczonemu w przypadku zaistnienia konieczności skorzystania ze służby zdrowia za granicą. Sposób pokrycia kosztów leczenia zależy od ustaleń między ubezpieczycielem a asystorem. Pierwszy sposób, mniej korzystny dla klienta, zakłada, że ubezpieczony płaci za wszystko z własnej kieszeni, a ubezpieczyciel zwraca mu koszty poniesione na podstawie rachunków. W drugim rozwiązaniu ubezpieczony kontaktuje się̨ z asystorem i uzyskuje od niego listę placówek medycznych, w których zostanie rozliczony bezgotówkowo. Trzecia możliwość jest taka, że ubezpieczony powiadamia asystora, że znajduje się w danej placówce leczniczej, a asystor może wówczas porozumieć się z placówką, aby klient mógł być leczony bezgotówkowo, lub zwróci klientowi poniesione koszty na podstawie paragonów.

Jeśli potrzebujesz dobrego ubezpieczenia turystycznego zapraszam do kontaktu Mirosław Mróz- Tylmanowa