Ubezpieczenie turystyczne Generali

W czasie wypoczynku podczas ferii zimowych warto wykupić polisę turystyczną Generali z OC w życiu prywatnym. Za szkody spowodowane przez dziecko do lat 13 odpowiadają

rodzice a jeśli dziecko ukończyło 13 lat powinno mieć własną polisę. Przypominam, ze na Słowacji akcje ratownicze są płatne.