Ubezpieczenie szkolne Dziecka w Generali.

  • Ubezpieczenie szkolne Dziecka w Generali.

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) dla Dzieci  w wieku szkolnym oferuje Generali.

Ubezpieczenie szkolne w Generali. Rodzice uczniów coraz częściej chcą by ich dzieci były chronione nie tylko w szkole ale również poza szkołą.

Pakiet Dziecko w Generali – zapewnia uczniom szeroki zakres ochrony m.in :


  • całodobowa ochrona ubezpieczeniowa na całym świecie ( w szkole, w domu , na wakacjach)
  • wysokie sumy ubezpieczenia
  • wyczynowe uprawianie sportu dla Dziecka do lat 18
  • ochrona od dnia następnego po podpisaniu umowy
  • pogryzienie przez zwierzęta ( w tym kleszcze)
  • pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku lub zatrucia pokarmowego
  • szeroki zakres ubezpieczenia

Oczywiście Generali przygotowało kilka wariantów ubezpieczenia. Ubezpieczenie możesz dostosować do potrzeb Ucznia.

Zachęcam do zapoznania się z ubezpieczeniem szkolnym w Generali.

%d bloggers like this: