Ubezpieczenie i odszkodowanie w ERGO Hestii w Tylmanowej i Szczawnicy w wyniku podtopień i powodzi

Witam dziś o powodzi w Ergo Hestia. na co zwrócić uwagę ma klient ze Szczawnicy, Tylmanowej i Ochotnicy Dolnej . Radzę, aby przy ubezpieczeniu majątku zwrócić uwagę na:

 • aby suma ubezpieczenia odpowiadała wartości mienia, które chcemy chronić – jeśli dom wart jest 700.000 ustalajmy sumę ubezpieczenia na 700.000 – po wystąpieniu szkody będziemy mogli odbudować swojego majątku w dotychczasowej formie i standardzie.
 • co dokładnie chcemy zabezpieczyć – ważne jest objęcie ochroną sprzętów AGD i RTV oraz wyposażenia, które znajduje się w domu, czy ubezpieczyć ogrodzenie, garaż wolnostojący. Odpowiednio wybrany zakres ochrony umożliwi otrzymanie rekompensaty za szkody powstałe w wyniku zdarzeń losowych, na które jesteśmy bezpośrednio narażeni.
 • kupuj dobre ubezpieczenie majątkowe (dom, mieszkanie) Dobre ubezpieczenie majątkowe od żywiołów obejmuje szkody powstałe w wyniku deszczu, gradu, huraganu, ognia czy uderzenia pioruna. Można również rozszerzyć zakres ubezpieczenia, wykupując dodatkowe warianty, obejmujące np. przepięcie, wandalizm czy koszty poszukiwania przyczyny szkody.
 • jak kupić dobre ubezpieczenie – najprościej masz dobrego Agenta masz dobre Ubezpieczenie
  ODSZKODOWANIE
  Przy zakupie ubezpieczenia można wybrać sposób, w jaki ubezpieczyciel wyceni mienie w razie wystąpienia szkody. Do wyboru są dwie możliwości:
 • wartość rzeczywista – odszkodowanie zostanie oszacowane z uwzględnieniem zużycia do momentu wystąpienia szkody.
 • wartość odtworzeniowa – odszkodowanie umożliwi przywrócenie mienia do stanu sprzed szkody. W przypadku wystąpienia szkody likwidacja odbywa się na kilka sposobów. Dla szkód, w których zakres uszkodzeń nie jest znaczny, proces likwidacji odbywa się w ramach procedury uproszczonej. Polega ona na ustaleniu odszkodowania w oparciu o rozmowę telefoniczną, bez wykonywania oględzin. Tam, gdzie szkody są większe, Ergo Hestia wysyła likwidatorów mobilnych. Mam szkodę w Szczawnicy i co dalej Jeśli szkoda jest niewielka, należy zgłosić ją na infolinii – i po dosłaniu dokumentów ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie. Jeśli zaś szkoda jest większa, likwidator mobilny przyjedzie i dokona oględzin mienia dotkniętego szkodą; sporządzi opis i kwalifikację zniszczeń. Następnie ubezpieczony zostanie poproszony o zgromadzenie dokumentacji niezbędnej do oceny odpowiedzialności i ustalenia wysokości odszkodowania. Kolejnym krokiem będzie ustalenie na podstawie dokumentów i oględzin przyczyny i okoliczności powstania szkody. Potem ubezpieczyciel wyceni zniszczone mienie lub koszty jego naprawy i wypłaci odszkodowanie. Oprócz ubezpieczenia, warto też zabezpieczyć swoją własność, aby to, co cenne, nie zostało zniszczone. Ergo Hestia, Link4, MTU, InterRisk, Generali, AXA Direct, Uniqa, Liberty Direct, Proama, Warta, HDI Asekuracja – i Inni Ubezpieczyciele radzi, aby w przypadku intensywnych opadów deszczu z burzami:
 • Zweryfikować stan okien oraz, wychodząc z domu, zadbać, by zostały one zamknięte.
 • Dobrze zabezpieczyć sprzęt, wyłączając go z sieci w czasie burzy.
 • W trakcie podtopień przygotować zapory w postaci worków z piaskiem, które uniemożliwią wdarcie się wody do pomieszczeń.
 • W sytuacji, gdy woda dostanie się do środka, można przystąpić do jej wypompowania oraz wezwać na pomoc straż pożarną dysponującą specjalistycznym sprzętem.
 • W przypadku zerwania dachu przydatna może okazać się folia lub plandeka, którą powinno się zabezpieczyć dach w celu zapobiegania dalszym zniszczeniom.
  Tanie ubezpieczenie OC zadzwoń 600-433-525
 • %d bloggers like this: