Szczawnica ubezpieczenie Biznes PRO w InterRisk

Share Button

InterRiskBIZNES PRO – DLA KOGO?

Pakiet ubezpieczeń Biznes Pro dedykujemy Przedsiębiorcom – właścicielom firm w Szczawnicy, Krościenku nad Dunajcem i Nowym Targu:


 • o majątku i obrocie do 2milionów złotych,
 • handlowych, usługowych, produkcyjnych,
 • rozliczających podatek dochodowy bez względu na formę (ryczałt, karta podatkowa, księgi rachunkowe, książka przychodów i rozchodów).

DLACZEGO BIZNES PRO w InterRisk kupisz w Tylmanowej a nie w Szczawnicy?

Kupując pakiet ubezpieczeń Biznes Pro  w Tylmanowej u Mroza możesz mieć pewność, że Twój biznes jest dobrze zabezpieczony:

 • chronimy nie tylko majątek Twojej firmy, ale i mienie Twoich klientów, a także pracowników,
 • w razie trwałej niezdolności do pracy lub śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku osób zarządzających firmą albo innych zdarzeń losowych powodujących przerwę lub zakłócenie działalności Twojej firmy, pomożemy Ci pokryć koszty stałe,
 • ubezpieczamy odpowiedzialność cywilną za szkody, które wyrządziłeś osobom trzecim,
 • dbamy o zmniejszenie absencji chorobowej pracowników w firmie, dajemy możliwość zawarcia dla nich ubezpieczenia zdrowotnego,
 • ubezpieczamy następstwa nieszczęśliwych wypadków, powstałe również podczas wykonywanej pracy zawodowej.

Wiemy, że pracujesz powyżej 8 godzin na dobę; cenimy Twój czas i pieniądze, dlatego możemy dojechać do Ciebie w miejscu dogodnym :

 • Zapewniamy szybkie i proste zawarcie polisy,
 • Umożliwiamy zawarcie umów wieloletnich zapewniających spokój nawet na 3 lata,
 • Na jednej polisie i w jednym momencie możesz zawrzeć pakiet różnych ubezpieczeń.

 

CO I W JAKIM ZAKRESIE MOŻE ZOSTAĆ OBJĘTE UBEZPIECZENIEM?

Ubezpieczenie mienia

W zależności od profilu działalności firmy możemy ubezpieczyć na Twój wniosek:

 • majątek firmy, tj.:

o    budynki, lokale i budowle,

o    wyposażenie, np. takie jak biurka, szafy, regały,

o    maszyny i urządzenia,

o    sprzęt elektroniczny (przenośny i stacjonarny): np. sprzęt komputerowy, sprzęt biurowy, telefony, sprzęt elektromedyczny, kasy fiskalne, sprzęt audio-wideo

o    środki jakie zainwestowałeś w adaptację lokalu,

o    mienie, które wytwarzasz lub sprzedajesz,

o    pieniądze,

o    recepty podlegające refundacji NFZ.

o    towary w lodówkach i zamrażalkach,

o    przedmioty ze szkła, kamienia, lustra, szyby w ladach chłodniczych,

 • przedmioty klientów, oddane w celu wykonania usługi, które np. naprawiasz,
 • przedmioty należące do pracowników.

InterRisk chroni Twój majątek nie tylko od pożaru, ale i od:

 • 21 innych ryzyk: aktu terroru, deszczu nawalnego, dymu i sadzy, gradu, huraganu, huk ponaddźwiękowego, katastrofy budowlanej, lawiny, naporu śniegu, opadów atmosferycznych, osunięcia się ziemi, powodzi, przepięcia, trzęsienia ziemi, uderzenia pioruna, uderzenia pojazdu, upadku drzew lub innych przedmiotów, upadku statku powietrznego, wybuchu, zalania, zapadanie się ziemi.
 • kradzieży z włamaniem i rabunku
 • wandalizmu (w tym graffiti) czyli umyślnego zniszczenia mienia przez osoby trzecie ,
 • stłuczenia i pęknięcia szyb i przedmiotów szklanych,
 • rozmrożenia środków obrotowych.

a w przypadku sprzętu elektronicznego dajemy ochronę od wszelkich szkód (formuła all risks).

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Obejmujemy ochroną ubezpieczeniową odpowiedzialność cywilną zarówno za szkody osobowe, jak i rzeczowe, wyrządzone osobom trzecim, które powstały w związku z prowadzeniem działalności przez Twoją firmę. Możesz zabezpieczyć się nawet do kwoty 500.000 PLN na wypadek roszczeń z tytułu np. upadku na świeżo umytej podłodze klienta, który doznaje poważnego złamania albo wstrząśnienia mózgu; zniszczenia nowego BMW perspektywicznego kontrahenta przez spadający sopel z dachu budynku firmy.

Wiesz za co płacisz: możesz wybrać dodatkowe opcje ubezpieczenia spośród dostępnych 15 – tylko te, które są potrzebne Twojej firmie. Dają specjalną ochronę odpowiedzialności, jaką ponosisz w stosunku do kontrahentów/klientów albo pracowników.

Ubezpieczenie kosztów stałych działalności

Ubezpieczeniem objęte są koszty stałe działalności (wynagrodzeń pracowników z tytułu umów o pracę, dzierżawy, wynajmu budynków lub lokali, zużytej energii elektrycznej, gazu, ziemnego, wody, odprowadzenia nieczystości oraz c.o., abonamentu za telefony stacjonarne) poniesione w czasie przerwy lub zakłócenia działalności spowodowanego szkodą powstałą bezpośrednio w wyniku:

 • szkody w mieniu powstałej wskutek zdarzeń losowych,
 • szkody na osobie Ubezpieczonego powstałej wskutek nieszczęśliwego wypadku skutkującego śmiercią lub jego trwałą niezdolnością do pracy.

KORZYŚCI:

 • możliwość zawarcia umowy wieloletniej ze zniżką składki nawet 15%,
 • umowa na pierwsze ryzyko – wszystkie składniki majątku ubezpieczamy na zasadzie pierwszego ryzyka, co oznacza brak proporcjonalnego pomniejszania odszkodowania w przypadku ewentualnego niedoubezpieczenia – tak jak w przypadku ubezpieczeń domów i mieszkań,
 • niska składka minimalna (150 zł),
 • ubezpieczenie zdrowotne w pakiecie po preferencyjnej cenie
 • prosta i szybka forma zawarcia ubezpieczenia,
 • ochrona i cena dostosowana do różnych profili działalności mikroprzedsiębiorcy,
 • zniżka za kontynuację ubezpieczenia zawartego wcześniej w innych produktach majątkowych i OC w InterRisk,
 • zniżka za bezszkodowość do 20%.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami oferty zawartymi w ogólnych warunkach ubezpieczenia – do pobrania na stronie InterRisk.pl

Szczawnica ubezpieczenie Biznes PRO w InterRisk

Tanie ubezpieczenie OC zadzwoń 600-433-525
%d bloggers like this: