Pozew wytoczony PZU – odszkodowanie – zadośćuczynienie wypłacone w całości

12 września Sąd Najwyższy orzekł, iż jeśli zmarła ofiara wypadku drogowego przyczyniła się do niego, można obniżyć odszkodowanie, natomiast zadośćuczynienie dla jej bliskich powinno być wypłacone w całości – podał portal Bankier.pl, cytując depeszę Polskiej Agencji Prasowej.Źródłem sprawy był pozew wytoczony PZU przez mieszkańca woj. podlaskiego, którego żona zginęła w sierpniu 2008 r. w wypadku samochodowym. Mężczyzna domagał się 150 tys. zł odszkodowania i 100 tys. zł zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.

Feralnego dnia kobieta poprosiła zatrudnionego w jej przedsiębiorstwie kierowcę o podwiezienie jej i jej syna do szpitala na zdjęcie gipsu z ręki. Tego dnia kierowca pracował już ponad 9 godzin i był przemęczony. W efekcie zasnął za kierownicą, samochód zjechał z drogi i dachował. Kobieta wypadła z samochodu i w wyniku odniesionych ran zmarła w szpitalu. Okazało się, że zarówno kierowca, jak i pasażerowie nie byli przypięci pasami bezpieczeństwa. Były one uszkodzone, a zmarła o tym wiedziała. Dlatego PZU odmówiło wypłaty pełnej kwoty odszkodowania i zadośćuczynienia, uznając, że kobieta znacznie przyczyniła się do swojej śmierci.Zdanie PZU podzielił także sąd I instancji, który zasądził na rzecz wdowca jedynie 95 tys. zł. Apelację wdowca oddalił sąd II instancji. Mężczyzna złożył więc skargę kasacyjną, a w czwartek Sąd Najwyższy zmienił orzeczenie apelacyjne, podwyższając zasądzoną od PZU łączną kwotę do 120 tys. zł (sygn. IV CSK 87/13).


SN podkreślił, że jest związany treścią pozwu, a to oznacza, że może podwyższyć kwotę zadośćuczynienia tylko do 100 tys. zł. W ustnym uzasadnieniu sąd wskazał, że zadośćuczynienie przyznane przez PZU było rażąco niskie – wynosiło niespełna 40 tys. zł.

– Zadośćuczynienie należy się powodowi za naruszenie bardzo istotnego dobra, mianowicie pozbawienia go pełnej rodziny, krzywda ta była szczególnie dotkliwa, gdyż powód i zmarła byli dobrym małżeństwem – powiedziała sędzia Irena Gromska-Szuster. SN inaczej natomiast potraktował dalszą część powództwa – o odszkodowanie. Uznał, że były podstawy do obniżenia odszkodowania. – Zmarła była z mężem współwłaścicielką niesprawnego samochodu, obciąża ją więc to, że pasy w samochodzie były zepsute, jej mąż też powinien zadbać o to, aby samochód był w pełni sprawny – stwierdziła sędzia.

Share Button

Pozew wytoczony PZU – odszkodowanie – zadośćuczynienie wypłacone w całości

Tanie ubezpieczenie OC zadzwoń 600-433-525
%d bloggers like this: