podwyżka ubezpieczenia OC w Nowym Targu

Na Podhalu kierowcy samochodów osobowych muszą liczyć się z podwyżkami składek na ubezpieczenia komunikacyjne. Główny powód to wciąż rosnący udział szkód osobowych w całości odszkodowań wypłacanych z OC w Nowym Targu. Teraz stanowią już ponad połowę. Ubezpieczyciele podkreślają, że kierowcy w Nowym targu i Szczawnicy wciąż płacą jedne z najniższych składek spośród kierowców w Polsce. Jednak niedługo może to się zmienić. Zwiększają się koszty, a żaden zakład ubezpieczeń nie może sprzedawać poniżej kosztów, więc logiczną implikacją jest zwiększenie składki.Rosnące koszty to przede wszystkim efekt coraz większych kwot wypłacanych z tytułu odszkodowań. Szczególnie w ubezpieczeniach komunikacyjnych – tkz ubezpieczenie OC będziemy odnotowywać zwiększenie odszkodowań, szczególnie po stronie odszkodowań osobowych, czyli takich, w których uszczerbek poniosła osoba fizyczna na skutek wypadku komunikacyjnego. Podobnie jak na Zachodzie, rośnie udział szkód osobowych w całości odszkodowań wypłacanych z OC. Obecnie stanowią już ponad połowę szkód komunikacyjnych. Więcej się wypłaca z tytułu szkód na zdrowiu czy życiu niż z tytułu szkód majątkowych a Ubezpieczyciele twierdzą również, że zwiększa się presja na Podhalu na coraz wyższe wypłaty z tytułu roszczeń. Ponieważ w stosunku do wszystkich pozostałych odszkodowań, wypłaty z tytuły szkód osobowych w miastach Nowy targ, Szczawnica, Zakopane stanowią ok. 20 proc., stawki będą musiały ulec zmianie. Z danych Komisji Nadzoru Finansowego wynika, że w ubiegłym roku podwyżkę składek OC odczuły wszystkie grupy klientów. Średnia roczna składka za polisę wyniosła blisko 450 zł, czyli o 5,19 proc. więcej niż w 2010 roku. Mimo to ubezpieczyciele wciąż notują straty z tytułu polis komunikacyjnych. Największe, bo blisko 500 mln zł tracą z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia OC.

Tanie ubezpieczenie OC zadzwoń 600-433-525
%d bloggers like this: