odszkodowanie za zalanie auta w Ochotnicy Dolnej i Łącku

Powrót do domu dla części kierowców z Szczawnicy zakończył się zalanym samochodem lub uszkodzonym samochodem porzez gradobicie. Jeżeli nie mamy wykupionego ubezpieczenia AC a auto wymaga poważnego remontu, to najprawdopodobniej będziemy musieli naprawić je na własny koszt. Lepiej mają osoby, które posiadały ubezpieczenia autocasco w Proama, Link4, MTU, Liberty direct lub AXA direct. Tu również oczywiście wszystko zależy od wariantu posiadanego ubezpieczenia oraz rodzaju uszkodzeń, ale możemy liczyć przynajmniej na pokrycie części szkód. Wybierając AUtocasco warto uzyskać pomoc u pośrednika ubezpieczeniowego Mirosław Mróz – tel 600-433-525Musimy bowiem mieć świadomość, że nie każde ubezpieczenie autocasco obejmuje swoim zakresem konsekwencje wszystkich zagrożeń. Bardzo często możemy liczyć na wypłatę odszkodowania dopiero, gdy zajdzie jedno ze zdarzeń jasno określonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia, np. deszcz nawalny. Każda inna sytuacja, niemieszcząca się w ramach żadnego ze wskazanych w OWU zdarzeń, może spotkać się z odmową wypłaty odszkodowania. Alternatywą jest ubezpieczenie autocasco od wszystkich ryzyk . W przypadku tego typu polisy zakład ubezpieczeń odpowiada za nieprzyjemne następstwa większości zdarzeń, które mogą nas spotkać – nawet tych, których nie udało się wcześniej przewidzieć i zdefiniować. Takie ubezpieczenie może być bardziej kompleksowe. Oczywiście w obydwu przypadkach autocasco trzeba jeszcze sprawdzić listę wyłączeń- zazwyczaj jest to w par. 8-23 OWU. Jeżeli jednak mamy autocasco czy takie, które obejmuje deszcze nawalne, ważnym aspektem będzie, czy podczas zalewania przez wodę samochód miał włączony, czy wyłączony silnik. Dlaczego? Otóż w większości firm ubezpieczeniowych w autocasco wyłączona jest odpowiedzialność za uszkodzenie silnika w wyniku zassania wody. Zapis ten jest jednym z wielu, który ma motywować kierowcę do dbania o auto, w tym ma na celu wyeliminowanie sytuacji, w której kierowca wjeżdża w głęboką kałużę, ryzykując zalanie silnika. Jak to wygląda w przypadku sytuacji, która spotkała część osób w Łącku i Ochotnicy podczas powodzi 2002 i 2010 i kierowców w Szczawnicy w 2009 podczas gradobicia? Kierowcy stali na parkingu , a w wyniku nawalnego deszczu ich samochody zaczęła zalewać woda z miejscowego potoku. W takiej sytuacji – jeżeli nie dało się wyjechać, a poziom wody na ulicy rósł, kierowca powinien wyłączyć silnik, aby zapobiec zassaniu wody do silnika i zminimalizować szkodę- zgodnie z wymogami m.in Proama, AXAdirect, Libertydirect. Zatem jeżeli wyłączył silnik i posiada ubezpieczenia AC np w MTU, AXAdirect lub Proama może liczyć na to, że ubezpieczyciel pokryje zarówno koszty osuszenia samochodu, jego wyczyszczenie, naprawę elektroniki, ale również naprawy zalanego silnika. Przy czym przed podjęciem decyzji o pokryciu kosztów tego ostatniego zazwyczaj będzie wymagana ocena biegłego, czy silnik w momencie zalania był włączony i czy nie nastąpiło zassanie wody do silnika. UWAGA UWAGA UWAGA Co jeżeli jednak kierowca nie wiedział co zrobić i nie wyłączył na czas silnika, bo liczył na to, że może uda mu się wydostać z korka, zanim jego auto zostanie zalane? Wówczas niestety w większość towarzystw pokryje jedynie koszty osuszenia i wyczyszczenia samochodu oraz naprawy elektroniki, ale niestety nie pokryje kosztów naprawy silnika. W obydwu przypadkach wysokość i sposób wypłaty zależy od wariantu posiadanego ubezpieczenia -sprawdź OWU . Warto jest również pamiętać, że zassanie wody do silnika może nastąpić również podczas uruchamiania samochodu już po opadnięciu wody, gdyż nadal może znajdować się ona w filtrach. Lepiej jest zatem zamówić holowanie do warsztatu np w Proama lub lub ProamaLink4, by nie zwiększać ryzyka dalszego uszkodzenia auta. W takiej sytuacji przydaje się szersze ubezpieczenie assistance, dzięki któremu ubezpieczyciel odholuje nasze auto do wskazanego warsztatu np AXAdirect lub Proama.

Tanie ubezpieczenie OC zadzwoń 600-433-525
%d bloggers like this: