Ochrona prawna w Tylmanowej – ubezpieczenie w InterRisk

Atuty oferty w Tylmanowej – OP Ochrona prawna w InterRisk Ubezpieczający ma do wyboru jedną z dwóch sum ubezpieczenia: 25 000 zł lub 50 000 zł, która stanowi górną granicę odpowiedzialności Interrisk SA Vienna Insurance Group z tytułu jednego i/lub wszystkich zdarzeń w okresie ubezpieczenia.
Dla kogo? Umowa ubezpieczenia ochrony prawnej może zostać zawarta z osobami fizycznymi, prawnymi oraz jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej, prowadzącymi działalność gospodarczą.Umowę ubezpieczenia można zawrzeć także na rzecz osoby trzeciej (Ubezpieczonego), wymienionej w polisie.
Co i w jakim zakresie ubezpieczamy?
Przedmiotem ubezpieczenia są koszty pomocy prawnej związane z prowadzeniem działań dotyczących ochrony prawnej Ubezpieczonego w postępowaniu sądowym lub poza sądowym w związku ze zdarzeniami związanymi z posiadaniem i/lub użytkowaniem pojazdu mechanicznego ( np patrz post Harklowa OP – wypadek z 11-04-2014). Umowa ubezpieczenia może zostać zawarta w jednym z następujących wariantów:

 • Wariant I – ubezpieczenie ochrony prawnej właściciela lub posiadacza pojazdu mechanicznego i umów.
 • Wariant II – ubezpieczenie ochrony prawnej kierowcy pojazdu mechanicznego.
  Ubezpieczenie ochrony prawnej obejmuje:
  w wariancie I:
  – dochodzenie przez Ubezpieczonego roszczeń odszkodowawczych z tytułu czynów niedozwolonych związanych z posiadaniem, użytkowaniem pojazdu lub jazdą w pojeździe w charakterze pasażera, jeżeli Ubezpieczony doznał szkody osobowej lub szkody na mieniu; obronę ubezpieczonego w postępowaniu karnym lub w sprawach o wykroczenia, jeżeli nieumyślne przestępstwo lub umyślne albo nieumyślne wykroczenie związane jest z posiadaniem, lub użytkowaniem pojazdu mechanicznego, postępowanie w sprawie odebrania ubezpieczonemu prawa jazdy lub dowodu rejestracyjnego, obronę interesów ubezpieczonego w sprawach dotyczących umów związanych z pojazdem, obronę przed roszczeniami kierowanymi przez osoby trzecie przeciwko Ubezpieczonemu z tytułu czynów niedozwolonych związanych z posiadaniem i/lub użytkowaniem przez niego pojazdu.
  w wariancie II:
  – dochodzenie przez Ubezpieczonego roszczeń odszkodowawczych z tytułu czynów niedozwolonych związanych z użytkowaniem pojazdu, jeżeli Ubezpieczony doznał szkody osobowej lub szkody na mieniu, obronę ubezpieczonego w postępowaniu karnym lub w sprawach o wykroczenia, jeżeli nieumyślne przestępstwo lub umyślne albo nieumyślne wykroczenie związane jest z użytkowaniem pojazdu mechanicznego, postępowanie w sprawie odebrania ubezpieczonemu prawa jazdy lub dowodu rejestracyjnego, obronę przed roszczeniami kierowanymi przez osoby trzecie przeciwko Ubezpieczonemu z tytułu czynów niedozwolonych związanych z użytkowaniem przez niego pojazdu.
  Ubezpieczenie obejmuje koszty pomocy prawnej udzielonej w wyniku zdarzeń zaistniałych w okresie ubezpieczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, państw należących do systemu Zielonej Karty oraz powstałych z byłego Związku Radzieckiego (jeżeli nie należą do systemu Zielonej Karty).
  gdzie kupić ubezpieczenie OP – w Tylmanowej os.Mostki 271 – lub u dobrego Agenta
  Tanie ubezpieczenie OC zadzwoń 600-433-525
 • %d bloggers like this: