Nowy Targ, Szczawnica – ubezpieczenie OC na krótki okres.

Posiadacz pojazdu mechanicznego może zawrzeć umowę ubezpieczenia OC na czas krótszy niż 12 miesięcy. Ale nie każdy kierowca może z takiej propozycji skorzystać. Umowę ubezpieczenia krótkoterminowego może zawrzeć posiadacz pojazdu, który jest: • Zarejestrowany czasowo. • Zarejestrowany za granicą i nie posiada Zielonej Karty podczas pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. • Pojazdem wolnobieżnym (z wyłączeniem pojazdów będących w posiadaniu rolników i użytkowanych w związku z posiadaniem gospodarstwa). • Pojazdem historycznych (przez który rozumiemy pojazd mający co najmniej 40 lat lub co najmniej 25 lat, który został uznany przez rzeczoznawcę samochodowego za pojazd unikatowy lub mający szczególne znaczenie dla udokumentowania historii motoryzacji). Ponadto, umowę ubezpieczenia krótkoterminowego na czas nie krótszy niż 30 dni, w odniesieniu do pojazdów mechanicznych zarejestrowanych na stałe, może zawrzeć również osoba prowadząca własną działalność gospodarczą polegającą na pośredniczeniu w kupnie i sprzedaży pojazdów, a więc przede wszystkim komisy samochodowe w Nowym Targu i Szczawnicy oraz handlarze na Podhalu. Stąd też z tematyką krótkoterminowego OC spotykają się najczęściej ci kierowcy, którzy kupują zagraniczne auta w komisach lub od prywatnych sprzedawców. Warto zatem wiedzieć, że ubezpieczenie OC zawarte na okres miesiąca nie działa na takich prawach jak roczna polisa OC – mianowicie nie trzeba go wypowiadać, ubezpieczenie wygasa wraz z upłynięciem terminu na jaki zostało zawarte. Co ciekawe, o ile w przypadku pojazdów historycznych umowę ubezpieczenia krótkoterminowego można zawrzeć na czas nie krótszy niż 30 dni, to w odniesieniu do pojazdów wolnobieżnych krótkoterminowe ubezpieczenie OC można zawrzeć na okres nie krótszy niż 3 miesiące.

Tanie ubezpieczenie OC zadzwoń 600-433-525
%d bloggers like this: