Nowy Targ – o ubezpieczeniu OC

Ubezpieczenie OC jest uregulowane prawnie, każdy zakład ubezpieczeń zapewnia taką samą ochronę.Umowę ubezpieczenia OC zawiera się na okres 12 miesięcy. Ubezpieczeniem OC posiadaczy pojazdów mechanicznych jest objęta odpowiedzialność cywilna każdej osoby, która kierując pojazdem mechanicznym w okresie trwania odpowiedzialności ubezpieczeniowej, wyrządziła szkodę w związku z ruchem tego pojazdu. Ubezpieczenie OC zapewni ochronę jeśli np. spowodujemy kolizję, w wyniku której uszkodzimy czyjś samochód lub potrącimy pieszego czy rowerzystę, którzy na skutek kolizji doznają uszczerbku na zdrowiu. Dzięki ubezpieczeniu OC nie musimy wówczas pokrywać kosztów naprawy i leczenia z własnej kieszeni, wyręcza nas w tym ubezpieczyciel, który pokrywa szkody do określonych ustawowo sum gwarancyjnych: 5 mln euro za szkody na osobach, 1 mln euro za szkody w mieniu. Należy także pamiętać, że ubezpieczycielowi przysługuje prawo dochodzenia od ubezpieczonego zwrotu wypłaconego odszkodowania, jeżeli szkody powstały na skutek rażącego niedbalstwa lub w stanie po spożyciu alkoholu lub innych środków odurzających, dlatego nie można uznać, że posiadanie obowiązkowego ubezpieczenia OC zwalnia nas od wszelkiej odpowiedzialności za wszystkie możliwe zdarzenia.

Tanie ubezpieczenie OC zadzwoń 600-433-525
%d bloggers like this: