Kary dla GENERALI i UNIQA

Podczas odbywającego się 2 lipca sto osiemdziesiątego szóstego posiedzenia Komisja Nadzoru Finansowego podjęła decyzję o ukaraniu towarzystw majątkowych Generali i UNIQA.

Na pierwszą z firm nałożona została kara pieniężna w wysokości 50 tys. zł. Powodem, dla którego Komisja ukarała Generali, było niewypłacenie w ustawowym terminie odszkodowań z obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych oraz niewywiązanie się w ustawowym terminie z obowiązku poinformowania osoby występującej z roszczeniem, że odszkodowanie jej nie przysługuje lub przysługuje w innej wysokości niż określona w zgłoszonym roszczeniu. Za identyczne niedopełnienie obowiązków ukarana została UNIQA . UNIQA w odróżnieniu do Generali, spółka musi zapłacić jedynie 10 tys. zł.


Warto zastanowić się nad wyborem ubezpieczyciela, nawet jeśli tylko kupujesz samo OC samochodu.Zapytaj swego agenta lub zadzwoń 600-433-525 Mirosław Mróz – Tylmanowa.

TUTAJ kupisz tanie ubezpieczenie OC samochodu.

Kary dla GENERALI i UNIQA

Tanie ubezpieczenie OC zadzwoń 600-433-525
%d bloggers like this: