jeżeli sprzedajesz z polisą OC ważną kilka miesięcy np do grudnia 2015 co zrobić

Rada

Jeżeli nabywca deklaruje, że wypowie umowę ubezpieczenia zbywca  (obiecuje ,że zrezygnuje z polisy – dążąc do zmniejszenia sumy za auto )  – aby zabezpieczyć sobie zwrot składki od kupującego Powinieneś  to ustalić w drodze umownej (np. jako element umowy sprzedaży pojazdu). Oznacza to, że nabywca w umowie powinien zobowiązać się do pokrycia kosztów części składki za korzystanie z polisy zbywcy gdyby zmienił zdanie i nie wypowiedział dotychczasowej umowy ubezpieczenia;

Ważne  :   zasadą jest, że na nowego posiadacza pojazdu przechodzą prawa i obowiązki wynikające z tej umowy (art. 31 ust. 1). Oznacza to m.in., że od momentu zakupu ponosi on odpowiedzialność za zapłatę składki oraz, że umowa ubezpieczenia trwać będzie do końca okresu na który była zawarta.

więcej  na www.taniapolisa.blogspot.com