jaką polisę turystyczną kupuje Polski Turysta w 2014 roku

Na Podhalu polisę turystyczną planuje kupić ponad 60% wyjeżdżających za granicę osób. Dla wielu turystów w Szczawnicy, Tylmanowej czy Krościenka nad Dunajcem kluczowe pozostaje ubezpieczenie kosztów leczenia. Wielu turystów udających się na Słowację ma ze sobą Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego, wydawaną przez NFZ, która działa na terytorium krajów UE/EFTA, ale – EKUZ nie zapewnia pokrycia kosztów powrotu do Polski. Dlatego turysta wyjeżdżający bez dodatkowego ubezpieczenia np. do Turcji czy Egiptu, może być zmuszony do pokrycia wszystkich kosztów związanych z leczeniem w sytuacji wystąpienia nieprzewidzianego wypadku. Koszty te mogą być bardzo wysokie, zwłaszcza gdy np. z powodu choroby zakaźnej czy skomplikowanego złamania konieczny okaże się powrót do kraju w specjalnych warunkach, np. samolotem, w pozycji leżącej. Co więcej, jeżeli w danym kraju istnieje obowiązek dopłaty do świadczeń medycznych, musimy go pokryć z własnej kieszeni (np. za pobyt w szpitalu czy zakup leków). Przypominam – koszty zaistniałej szkody zostaną w całości pokryte z posiadanej polisy turystycznej .Przed wyjazdem warto przeanalizować, ile płaci się za leczenie i transport medyczny w kraju docelowym, a następnie na tej podstawie wybrać finansowy zakres ubezpieczenia. Turyści otrzymują do wyboru przeważnie kilka różnych opcji. Mogą spośród nich wybrać tańszą lub droższą ochronę, ale powinni zdawać sobie sprawę z tego, że będą się one różniły od siebie, a niskokosztowy wariant nie w każdej sytuacji okaże się wystarczający – np w Egipcie – koszty mogą przekroczyć kilka tysięcy Euro. InteRisk i Generali – te polisy polecam moim klientom bo polisa turystyczna pokrywa koszty leczenia za granicą. UwagaJeśli turysta cierpiał przed wyjazdem na chorobę przewlekłą, ze względów zdrowotnych nie powinien wyjeżdżać za granicę lub doznał urazu w wyniku tzw. sportów wysokiego ryzyka, wówczas może mieć problem z otrzymaniem rekompensaty i bezkosztowym rozliczeniem leczenia poza krajem. Dlatego przy zakupie ubezpieczenia należy podać wszelkie okoliczności wyjazdu, czyli zarówno zaplanowane aktywności (np. sporty ekstremalne czy wyczynowe uprawianie jakiejś dyscypliny), jak i ewentualne problemy ze zdrowiem. Towarzystwa InterRisk, Generali – przyznają, że w niektórych sytuacjach składka może nieco wzrosnąć, ale jednocześnie eliminuje się ryzyko braku odszkodowania. Wakacje z biurem podróży – Biuro zazwyczaj wykupuje ubezpieczenie dla uczestników wyjazdu. Warto jednak sprawdzić jaki jest zakres ochrony polisy zapisany w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Ubezpieczyciel zawsze bowiem odpowiada do kwoty wskazanej w tym dokumencie. Jeżeli suma ubezpieczenia będzie niska, ewentualne koszty leczenia powyżej tej sumy, turysta będzie musiał pokryć z własnej kieszeni. Najtańszy wariant ubezpieczenia ok. kosztów leczenia, często proponowany przez touroperatorów, wynosi 10 tys. euro. Kwota ta wystarcza w przypadku niegroźnych zdarzeń, ale w przypadku konieczności bardziej skomplikowanego leczenia faktyczne koszty mogą znacznie ją przewyższać. InterRisk i GeneraliUbezpieczyciele podkreślają, że dobra polisa turystyczna to nie tylko pokrycie kosztów leczenia, ale też inne rodzaje ryzyka, jak OC. Turysta, który spowoduje wypadek podczas urlopu, może zostać obciążony kosztami, np. za leczenie osoby poszkodowanej lub naprawę zniszczonego mienia. Jeśli ma OC, to koszty pokryje ubezpieczyciel. Polisa może też pomóc finansowo w przypadku utraty lub zniszczenia bagażu (w zależności od rozmiaru poniesionych strat). Natomiast ubezpieczenie sprzętu elektronicznego/sportowego może pokryć straty wynikające z kradzieży lub zniszczenia zabranego na wczasy sprzętu. Przydatne może też okazać się ubezpieczenie kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej na skutek nieprzewidzianego wypadku (np. nagłe zachorowanie, śmierć bliskich osób, kradzież dokumentów potrzebnych w podróży) Jakie ubezpieczenie turystyczne kupić – porównaj oferty kilku firm – lub zapytaj dobrego Agenta w Tylmanowej

Tanie ubezpieczenie OC zadzwoń 600-433-525
%d bloggers like this: