jak uzyskać wysokie odszkodowanie z AC autocasco w Nowym Targu

Jak kupujesz polisę AC to sprawdzaj … ostatnio napisał do mnie klient Compensy z Nowego Sącza w sprawie zaniżonej wypłaty odszkodowania .. pisałem już o tym ale może warto przypomnieć
arbiter

salvum Najlepiej skorzystać z Salvum lub Arbiter Oto kilka rad z kancelarii odszkodowawczych :

 • 1. Poznaj proces likwidacji szkody, swoje prawa i OWU – lub zleć to firmom odszkodowawczym Salvum lub Arbiter. Proces likwidacji szkody w każdej firmie ubezpieczeniowej jest podobny. Sprawdź zapisy ogólnych warunków ubezpieczeń (OWU), w których określone są terminy zgłoszenia szkody – są one różne w różnych firmach ubezpieczeniowych i różne w zależności od rodzaju szkody (szkoda częściowa lub całkowita). Pamiętaj, że masz prawo wglądu do dokumentacji szkodowej na każdym etapie likwidacji szkody. Na jej podstawie możesz ocenić czy zakład wywiązał się z terminów zobowiązujących do wypłaty odszkodowania, które uregulowane są w przepisach lub umowie ubezpieczenia (zazwyczaj 30 dni od daty zgłoszenia szkody).
 • 2. Przygotuj kompletną dokumentację. Na kompletną dokumentację składają się najczęściej kopie dowodu rejestracyjnego, prawa jazdy i dowodu osobistego osoby kierującej pojazdem, oświadczenie sprawcy spisane na miejscu zdarzenia. W przypadku kradzieży pojazdu koniecznie zaświadczenie Policji o przyjęciu zgłoszenia kradzieży, a czasami dokumenty pochodzenia pojazdu (dowód zakupu, itp.).Bardzo ważne jest także wypełnienie wszystkich dokumentów, których wymaga firma ubezpieczeniowa, np. oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej – od tego m.in. zależy czy odszkodowanie zostanie wypłacone w kwocie netto czy brutto. – W PRZYPADKU mojego rozmówcy firma chciała wypłacić netto mimo, ze gość nie prowadził działalności gospodarczej
 • 3. Dokonaj wyceny szkody w warsztacie.Kosztorys szkody przygotowuje likwidator na podstawie samodzielnej oceny rzeczoznawcy lub oceny na podstawie przeglądu wykonanego w warsztacie naprawczym oraz przy użyciu systemów do wyceny szkód, np. Audatex lub coraz bardziej popularnego Eurotax – Jeżeli unieruchomiony pojazd stoi pod domem, rzeczoznawca nie będzie w stanie dokonać kompleksowych oględzin, oceni szkodę wyłącznie na podstawie uszkodzeń zewnętrznych. Kolejne oględziny trzeba będzie zatem przeprowadzić bezpośrednio w warsztacie, aby wykluczyć uszkodzenie części wewnątrz pojazdu. Brak ponownych oględzin w takiej sytuacji prowadzi najczęściej do wypłaty odszkodowania nieadekwatnego do rozmiaru szkody – po prostu niższego … o czym przekonał sie niejeden z klientów.
 • 4. Bądź otwarty na komunikację z likwidatorem. W procesie likwidacji szkody bardzo ważna jest komunikacja, która nastawiona jest na wzajemną pomoc i współpracę. Zadaniem likwidatora jest zebranie pełnej dokumentacji, na podstawie której dokona rzetelnej wyceny szkody, zadaniem poszkodowanego, który chce otrzymać satysfakcjonujące odszkodowanie, jest ułatwienie likwidatorowi jego pracy i dostarczenie wymaganej dokumentacji. Nieoceniona jest zatem sprawna i szczera komunikacja. Likwidator nie jest wrogiem. Wzajemne pozytywne relacje mogą znacznie przyczynić się do szybkiego i pozytywnego załatwienia sprawy.
 • 5. Nie poddawaj się bez walki.Otrzymana decyzja o wypłacie odszkodowania nie zamyka drogi do dalszych roszczeń. – Warto rozpocząć od przeczytania ogólnych warunków ubezpieczenia, by dobrze znać zasady, na jakich będzie wyceniana szkoda. Trzeba również sprawdzić w kalkulacji naprawy, czy lista części zamiennych i operacji naprawczych odpowiada stanowi pojazdu po kolizji, czy wypadku. Jeśli okaże się, że w kalkulacji brakuje uszkodzonego elementu lub uszkodzenie zostaje ujawnione np. po demontażu niektórych, zasłaniających elementów, Klient powinien zgłosić fakt ujawnienia dodatkowych uszkodzeń pojazdu, związanych ze zdarzeniem do TU Kolejna sprawa to adnotacje na kalkulacji o potrąceniach cen części lub kosztów lakierowania z powodu innych (wcześniejszych) i nie związanych z konkretną szkodą uszkodzeń – zdarza się, że w wyniku szkody rozmiar elementu już wcześniej uszkodzonego jest tylko powiększony, wówczas stosuje się potrącenia, które mogą nie być oczywiste dla klienta i wymagają wyjaśnienia – dodaje.Jeśli w dalszym ciągu jesteś przekonany, że kwota odszkodowania jest zbyt mała, w tym nie odpowiada temu, co gwarantują warunki umowy, możesz odwołać się od decyzji i oczekiwać ponownego rozliczenia szkody. Jeżeli zawarcie ugody nie będzie możliwe, masz prawo dochodzić swoich roszczeń na drodze sądowej. Wówczas przydadzą się nie tylko kompletne akta szkodowe, ale również elementy komunikacji z ubezpieczycielem, które warto zachować na piśmie.
  Tanie ubezpieczenie OC zadzwoń 600-433-525

  jak

  uzyskać wysokie odszkodowanie z AC autocasco w Nowym Targu

  Tanie ubezpieczenie OC zadzwoń 600-433-525