jak kupić ubezpieczenie turystyczne – po co kupować OC

wartaWiększość turystów w Tylmanowej czy Szczawnicy kupuje ubezpieczenie turystyczne.  Jakie ubezpieczenie turystyczne kupić  to zależy od tego co potrzebujesz. Na rynku ubezpieczeniowym  jest kilka dobrych ubezpieczeń turystycznych np Warta, Generali czy InterRisk . Elementem każdego pakietu turystycznego, szczególnie w przypadku osób aktywnie wypoczywających (np. rowerzyści) powinno być ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Gwarantuje ono pokrycie szkód osobowych i rzeczowych wyrządzonych czynem niedozwolonym osobom trzecim. W praktyce chodzi na przykład o przypadki w których przez nieuwagę czy z braku umiejętności  potrącimy pieszego w czasie przejażdżki rowerowej. Jeśli dozna on urazów, to będziemy zobowiązani do pokrycia wszelkich kosztów z tym związanych. A mogą być one niebagatelne!

  • W pierwszym rzędzie mogą to być koszty związane z transportem poszkodowanego do szpitala. Wystarczy wspomnieć, iż koszt użycia śmigłowca ratowniczego waha się pomiędzy 4 a 8 tys. Euro.
  • Dodatkowo możemy być zobowiązani do pokrycia kosztów leczenia czy rehabilitacji. A to – szczególnie w przypadku zdarzenia za granicą np  na Słowacji – mogą być duże kwoty.
  • Do tego można dodać odszkodowanie za doznaną szkodę (np. z tytułu czasowej niezdolności do pracy) czy zadośćuczynienie za doznaną krzywdę.

Wystarczy wyobrazić sobie, że w wyniku kolizji zniszczymy sprzęt poszkodowanego np w Szczawnicy. Niewątpliwie konieczność poniesienia kosztów naprawy bądź zakupu nowego sprzętu, nie będzie miłym wspomnieniem z urlopu wakacyjnego.