InterRisk – dla kierowców gmin: Łącko, Ochotnica Dolna, Krościenko nad Dunajcem – ubezpieczenie InterCasco

InterRisk poszerzyło swoją ofertę o nowe ubezpieczenie pod nazwą InterCasco, które dostępne jest w sprzedaży u pośrednika ubezpieczeniowego PAUF w Tylmanowej. InterCasco to rozszerzenie zakresu posiadanej przez kierowcę polisy OC w InterRisk. Polisę InterRisk kupisz w Tylmanowej u Mirosława Mroza>InterCasco obejmuje zdarzenia niezależne od woli ubezpieczonego, powodujące w ubezpieczonym pojeździe szkodę powstałą w związku z ruchem innego pojazdu, za którą odpowiedzialność ponosi sprawca wypadku ubezpieczony w zakresie OC przez inne towarzystwo np Generali, MTU czy PZU. Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody powstałe wyłącznie na terenie Polski, które nie zostały naprawione przez sprawcę lub jego ubezpieczyciela. Zakres polisy obejmuje szkody polegające na uszkodzeniu lub zniszczeniu pojazdu, jego części lub wyposażenia, uszkodzeniu lub zniszczeniu przedmiotów osobistego użytku (rzeczowe), poniesieniu kosztów holowania lub parkowania pojazdu, poniesieniu kosztów wynajmu pojazdu zastępczego lub konieczności korzystania z usług przewozu osób lub towarów ze względu na brak możliwości korzystania z pojazdu. A teraz najlepsze : dla kierowców z gmin : Ochotnica Dolna, Krościenko nad Dunajcem i Łącko k Nowego Sącza Składka InterCasco wynosi od 63 zł rocznie. InterRisk gwarantuje bezpośrednią likwidację szkody do 15 dni oraz zachowanie zniżek w AC przy zgłoszeniu szkody z tej polisy.

Tanie ubezpieczenie OC zadzwoń 600-433-525
%d bloggers like this: