|

Generali ubezpieczenie na Życie „Z myślą o życiu Plus”

Generali ubezpieczenie na Życie „Z myślą o życiu Plus”.

Covid-19 pobyt w szpitalu w wyniku choroby w ubezpieczeniu na życie Generali.

Jeśli Klient trafi do szpitala z powodu choroby wywołanej zakażeniem Covid- 19, to otrzyma świadczenie za pobyt w szpitalu od 1-szego dnia startu ochrony w ubezpieczeniu na życie w Generali.

Wypłata świadczenia nawet za 1 dzień pobytu Ubezpieczonego w szpitalu to standard w Generali, z myślą o życiu Plus – niezależnie od przyczyny, zawsze.