Ubezpieczenia : Auto , Dom, Firma

Szczawnica i Nowy Targ – wichura, grad, pożar – jak się zabezpieczyć

1. Przy doborze zakresu i rodzaju ubezpieczenia nie kieruj się wyłącznie wysokością składki. W Nowym Targu i Szczawnicyznajdziesz kilkunastu ubezpieczycieli. Najtańsze ubezpieczenie rzadko będzie najlepsze. Najważniejsze jest prawidłowe dobranie sumy ubezpieczenia, która określa, do jakiej wysokości możemy otrzymać odszkodowanie. Suma powinna odpowiadać wartości mienia lub wartości ewentualnej straty, jaką możemy ponieść w wyniku działania żywiołu. Jeśli więc mieszkamy w domu, którego odbudowa może kosztować 500 tys. zł, suma ubezpieczenia powinna sięgnąć przynajmniej tej kwoty – a najlepiej nieco ją przekroczyć. Składki w porównaniu z wielkością odszkodowania, jakie można uzyskać, nie są wysokie. 2. Chroń to, co dla Ciebie najważniejsze: dobierz odpowiedni przedmiot ubezpieczenia. Dobierając ubezpieczenie wspólnie z agentem, warto zastanowić się, co dokładnie chcemy zabezpieczyć. Warto również pamiętać o wszystkich elementach, które chcielibyśmy chronić, a o których często zapominamy. W przypadku, gdy chcemy zabezpieczyć nasz dom jednorodzinny, nie ograniczajmy się tylko do ochrony murów budynku wraz z elementami wykończeniowymi. Warto ubezpieczyć też np. betonowe ogrodzenie czy wolnostojący garaż, albo ogrodową altanę. Ich odbudowa również bywa kosztowna! Gdy myślimy o ochronie przed katastrofą, warto zastanowić się nie tylko nad zniszczeniami budynków. A co z mieniem ruchomym – telewizorem, komputerami, elektronarzędziami itd.? Warto ubezpieczyć je również od zdarzeń losowych. Tylko wtedy oprócz pieniędzy na odbudowę domu, dostaniemy też odszkodowanie za np. zniszczone ubrania czy sprzęt RTV. 3. Wybierz odpowiedni zakres ochrony Przy wyborze odpowiedniego ubezpieczenia ważny jest zakres ochrony: tj. taki dobór wariantu ubezpieczenia, który umożliwi otrzymanie odszkodowania za szkody powstałe w wyniku konkretnych zdarzeń losowych określonych i zdefiniowanych w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Dobre ubezpieczenie majątkowe od żywiołów obejmuje szkody powstałe w wyniku deszczu, gradu, huraganu, ognia, uderzenia pioruna – w ramach wariantu podstawowego. Dodatkowe warianty ubezpieczenia mogą obejmować przepięcia, wandalizm czy choćby koszty poszukiwania przyczyny szkody. Uwaga: warto sprawdzić, jakie definicje huraganu, gradu, czy deszczu nawalnego zawierają Ogólne Warunki Ubezpieczenia. Im szersza ich definicja, tym lepiej nas chroni polisa. 4. Określ wariant wyceny mienia. Przy zakupie polisy można wybrać sposób, w jaki ubezpieczyciel wyceni nasze mienie w razie wystąpienia szkody. Mamy do wyboru dwie możliwości: • Można ubezpieczyć wartość rzeczywistą domu – wówczas po katastrofie uzyskamy odszkodowanie oszacowane z uwzględnieniem zużycia domu do momentu wystąpienia szkody. • Można również zdecydować się na ubezpieczenie wg. wartości odtworzeniowej. Wówczas po katastrofie otrzymamy odszkodowanie, które umożliwia nam przywrócenie mienia do stanu sprzed szkody bez potrąceń amortyzacyjnych – czyli na odbudowę domu do stanu sprzed katastrofy. Osobiście rekomenduje wariant drugi – jest droższy, ale w przypadku, gdy musimy odbudować dom zniszczony nawałnicą, znacznie lepszy. 5. Pamiętaj, kto jest prawowitym właścicielem! Ubezpieczając dom, warto pamiętać, by ubezpieczać mienie na rzecz prawowitego właściciela przedmiotu ubezpieczenia lub osoby, która ma tytuł prawny do użytkowania i korzystania z niego. To ważne przy odbiorze odszkodowania – redukuje dodatkowe formalności i pozwala na szybszą wypłatę odszkodowania. – Przy doborze ubezpieczenia najeży pamiętać aby polisa ubezpieczeniowa była „skrojona na miarę”, czyli dopasowana do naszych potrzeb, oczekiwań i możliwości finansowych. Nieprawidłowy dobór sumy ubezpieczenia czy zakresu może niestety spowodować, że odszkodowanie będzie niższe, niż oczekiwaliśmy. Na ubezpieczeniu nie warto oszczędzać. Studium przypadku: jak się nie ubezpieczać, jak się chronić Opierając się na konkretnych przypadkach w woj. pomorskim i kujawsko-pomorskim, które w połowie lipca spustoszyła trąba powietrzna, można zauważyć, jak zaniżenie sumy ubezpieczenia domu jednorodzinnego wpłynie na wysokość odszkodowania. Zgodnie z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia (OWU), Ubezpieczyciel może pokryć straty tylko w granicach sumy ubezpieczenia. Niedoubezpieczony: problem na przyszłość Ubezpieczenie domu jednorodzinnego o pow. 150 m2 wraz z elementami wykończeniowymi (wartego ok. 300 tys. zł) na sumę zaledwie 120 tys. zł, nie pokryje kosztów naprawy połaci dachowej, popękanych ścian, uszkodzonej elewacji i powybijanych szyb w oknach. Takie szkody zaś nastąpiły po huraganie w jednym z domów. Liczne przypadki niedoubezpieczenia widać też w przypadku doboru sumy ubezpieczenia mienia ruchomego od ognia i innych zdarzeń losowych. Ubezpieczenie ruchomości na kwotę 5 tys. zł nie pokryje nam również kosztów wymiany sprzętu jak np. telewizor plazmowy, sprzęt komputerowy czy wysokiej klasy sprzęt AGD po uderzeniu pioruna w nasz dom. Dobrze ubezpieczony: dach bez kłopotów Przykład prawidłowego ubezpieczenia mienia oznacza odbudowę bez problemów. W przypadku szkody w domu jednorodzinnym w Ślesinie, która polegała na uszkodzeniu cześć połaci dachowej w wyniku silnych porywów wiatru. Klient ubezpieczył niewielki dom jednorodzinny wg wartości odtworzeniowej na sumę 200 tys. zł, płacąc przy tym 146 zł składki. Dodatkowo polisa obejmowała ubezpieczenie mienia ruchomego, które w tym przypadku nie uległo uszkodzeniu. Wysokość uzyskanego przez poszkodowanego odszkodowania wyniosła zgodnie z przedłożonymi przez klienta dokumentami ponad 25 tys. zł – mógł naprawić dach bez problemu.

Tanie ubezpieczenie OC zadzwoń 600-433-525

Szczawnica i Nowy Targ – wichura, grad, pożar – jak się zabezpieczyć

Tanie ubezpieczenie OC zadzwoń 600-433-525
Enable Notifications    OK No thanks