Ubezpieczenia : Auto , Dom, Firma

InterRisk – ubezpieczenie InterCasco w Tylmanowej za 63 zł

TERAZ Ubezpieczenie InterCasco kupisz w Tylmanowej u pośrednika ubezpieczeniowego PAUF Mirka Mroza za 63 zł /rokUmowa ubezpieczenia InterCasco może zostać zawarta z osobami fizycznymi, prawnymi oraz jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej, prowadzącymi działalność gospodarczą. Umowę ubezpieczenia można zawrzeć także na rzecz osoby trzeciej (Ubezpieczonego), wymienionej w polisie. Co i w jakim zakresie ubezpieczamy? Przedmiotem ubezpieczenia są pojazdy wraz z wyposażeniem zarejestrowane w Rzeczypospolitej Polskiej (RP) stosownie do przepisów ustawy prawo o ruchu drogowym, niezarejestrowane, lecz podlegające rejestracji w RP stosownie do przepisów ustawy prawo o ruchu drogowym, tj. pojazdy samochodowe, autobusy, ciągniki rolnicze, motocykle, motorowery, przyczepy/naczepy i pojazdy wolnobieżne. Zakres ubezpieczenia InterCasco obejmuje zdarzenia niezależne od woli ubezpieczonego powodujące w ubezpieczonym pojeździe szkodę powstałą w związku z ruchem innego pojazdu, za którą odpowiedzialność ponosi sprawca tego wypadku ubezpieczeniowego objęty przez innego niż InterRisk ubezpieczyciela ochroną ubezpieczeniową w zakresie ubezpieczenia OC. Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody powstałe wyłącznie na terenie RP w skutek zajścia wypadku ubezpieczeniowego w okresie ubezpieczenia i szkody te nie zostały naprawione przez sprawcę lub jego ubezpieczyciela:
1.rzeczowe polegające na:

 • uszkodzeniu lub zniszczeniu pojazdu, jego części lub wyposażenia pojazdu,
 • uszkodzeniu lub zniszczeniu przedmiotów osobistego użytku,
  2. polegające na:
 • poniesieniu kosztów holowania lub parkowania pojazdu,
 • poniesieniu kosztów wynajmu pojazdu zastępczego lub konieczności korzystania z usług przewozu osób lub towarów ze względu na brak możliwości korzystania z pojazdu.
  <br . Ubezpieczenie InterCasco zapewnia rekompensatę w przypadku uszkodzenia lub utraty pojazdu w przypadku, kiedy sprawca szkody ma zawartą polisę OC u innego ubezpieczyciela.Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody powstałe na terytorium RP. Ochroną ubezpieczeniową można objąć samochód wraz z jego wyposażeniem. Atuty oferty u Mirka – składka tylko 63 zeta
 • Nowoczesne ubezpieczenie i Konkurencyjna wysokość sumy ubezpieczenia, która wynosi aż 1 000 000 EURO.
 • Ochrona casco dla Klientów posiadających wyłącznie obowiązkowe OC, a także dodatkowa korzyść dla Klientów posiadających również AC.
 • Zachowanie pełnych uprawnień do zniżek z tytułu bezszkodowego przebiegu ubezpieczenia w ubezpieczeniu AC.
 • Likwidacji szkody w krótkim terminie do 15 dni. Teraz Ty decydujesz, który z ubezpieczycieli likwiduje szkodę .
  Tanie ubezpieczenie OC zadzwoń 600-433-525
 • Enable Notifications    OK No thanks