Ubezpieczenia : Auto , Dom, Firma

Ubezpieczenia

Ubezpieczenia komunikacyjne

road, mountains, landscape-6394982.jpg

Ubezpieczenia komunikacyjne właścicieli pojazdów mechanicznych to bardzo istotny segment ochrony ubezpieczeniowej. W Naszej ofercie znajdziesz polisy większości Towarzystw Ubezpieczeniowych dostępnych na polskim rynku, tym samym otrzymując najpełniejszy przegląd ofert OC/AC i dodatkowych ubezpieczeń komunikacyjnych.

Ubezpieczenie komunikacyjne


Ubezpieczenie OC

Nawet 1 dzień bez ważnego OC oznacza kary finansowe, które na posiadacza pojazdu nakłada Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.Zakres ubezpieczenia OC Świadomość sytuacji, w których można liczyć na ubezpieczenie OC, jest niezwykle ważna. Jeśli w trakcie jazdy samochodem wyrządziłeś szkodę osobom trzecim, wraz z aktualnym OC możesz mieć pewność, że szkody zostaną pokryte przez ubezpieczyciela. Dzięki temu nie będziesz musiał ponosić często bardzo wysokich kosztów odszkodowania (naprawy samochodu czy zwrotu kosztów leczenia) z własnej kieszeni.Ubezpieczenie OC pokrywa koszty w wyniku śmierci poszkodowanego, uszkodzenia ciała, utraty zdrowia, a także uszkodzenia i utraty mienia. Obejmuje również zwrot kosztów pogrzebu, leczenia, odszkodowanie za utracone dochody, zadośćuczynienie za wyrządzone szkody psychiczne, jak i fizyczne, a także rentę, jeśli zdarzenie drogowe spowodowało niezdolność do pracy.Ponadto ubezpieczenie OC obejmuje nie tylko zdarzenia drogowe jak wypadki i kolizje, ale i następujące sytuacje:wsiadanie i wysiadanie z samochodu , zazaładunek i rozładunek pojazdu, zatrzymanie lub postój auta.
Oznacza to, że jeśli w jednej z wyżej wymienionych sytuacji doszło do szkody, osoba poszkodowana może liczyć na rekompensatę.
Ubezpieczenie OC swoim zakresem obejmuje także sytuacje często mające miejsce zatłoczonych na parkingach, np. uszkodzenie karoserii drugiego pojazdu podczas wysiadania.Oferujemy mobilne ubezpieczenia OC komunikacyjne ubezpieczycieli w tym WARTA, COMPENSA, UNIQA, ALLIANZ,ERGO HESTIA, LINK4, GENERALI.


Ubezpieczenie AC ( autocasco)

Ubezpieczenie AC czyli autocasco jest ubezpieczeniem dobrowolnym, chroniącym istotny składnik majątku osoby ubezpieczającej, jakim jest pojazd.


Ubezpieczenie ASS ( assistance)

Ubezpieczenie Assistance to wsparcie w razie wypadku, awarii, czy innych nieprzewidzianych okoliczności.

Ubezpieczenie NNW ( następstw nieszczęśliwych wypadków)

Ubezpieczenie NNW – Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, to rodzaj dobrowolnej polisy, która gwarantuje wypłatę jednorazowego odszkodowania, a także pokrycie kosztów leczenia i rehabilitacji, jeśli w trakcie wypadku samochodowego dojdzie do szkody osobowej, w tym śmierci ubezpieczonego lub jednego z pasażerów, jednak tylko wtedy, gdy ich liczba nie przekracza dozwolonej liczby miejsc określonej w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.Podstawowy zakres ochrony obejmuje uszczerbek na zdrowiu, do którego mogło dojść w podczas:*- kolizji drogowej lub wypadku (także w momencie postoju pojazdu) *- wsiadania lub wysiadania z pojazdu; ładunku i rozładunku; w trakcie naprawy pojazdu na trasie. Posiadanie komunikacyjnego ubezpieczenia NNW jest niezwykle ważne, szczególnie w przypadku osób, których zarobki stanowią jedyne źródło utrzymania ich rodziny. Ma to znaczenie gdy np. podczas wypadku dojdzie do śmierci osoby ubezpieczonej. W takiej sytuacji jego bliscy mogą liczyć na odszkodowanie.Ubezpieczenie NNW – wyłączenie odpowiedzialności Polisa od następstw nieszczęśliwych wypadków jest zawierana na okres 12 miesięcy. W tym czasie ubezpieczony może liczyć na kompleksową pomoc ze strony ubezpieczyciela. Jednak tak jak w przypadku innych polis, tak i przy NNW istnieją sytuacje, w których ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania. Do wyłączenia odpowiedzialności w przypadku NNW można zaliczyć:prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu lub środków odurzających; brak zapiętych pasów przez ubezpieczonego w czasie jazdy (jeśli miało to wpływ na powstanie szkody osobowej); w samochodzie znajdowała się większa liczba osób niż jest to podane w dowodzie rejestracyjnym; spowodowanie szkody przez kierującego w wyniku popełnienia przestępstwa lub jego usiłowania; wypadek spowodowany celowo; spowodowanie wypadku podczas kierowania pojazdem, do którego nie posiadamy uprawnień. Każde towarzystwo ubezpieczeniowe posiada inny zakres polisy NNW. Dlatego też przed wyborem konkretnej oferty warto porównać to, co proponują wybrani ubezpieczyciele, a także zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia

Ubezpieczenie opon

Zakres tej usługi obejmuje zarówno wymianę koła na miejscu, jak i odholowanie pojazdu do zakładu wulkanizacyjnego, jeśli wymiana w miejscu zdarzenia nie jest możliwa.

Ubezpieczenie auto szyba

Szyba to jeden z zewnętrznych elementów samochodu, który ze względu na swoją delikatną budowę w bardzo dużym stopniu narażony jest na różnego rodzaju uszkodzenia. Nawet z pozoru niewielka usterka, jak zetknięcie z małym kamieniem, może w przyszłości doprowadzić do poważnej awarii lub, co gorsza, wypadku. Aby temu zapobiec, warto zaopatrzyć się w pomocne w tej kwestii ubezpieczenie Auto Szyba.

Ubezpieczenie mobilne – kupisz bez wychodzenia z domu!

Promocje i Rabaty !

chcesz wiedzieć o aktualnych promocjach

transport, traffic, automobile-3146193.jpg
Enable Notifications    OK No thanks