Bezpieczny dom w InterRisk ubezpieczenie w trakcie budowy domu

Pamiętaj także o ubezpieczeniu budynku. Nieszczęśliwe wypadki, takie jak zalanie czy pożar, mogą się wydarzyć w każdym czasie. Polisa Bezpieczny Dom w InterRisk zapewnia ochronę dla budowanego domu, ale także budynków gospodarczych, garażu i innych tzw. obiektów małej architektury (np. bramy, furtki, elementy instalacji domofonowej) w trakcie budowy. Ubezpieczenie dotyczy nie tylko wyłącznie domu w budowie, ale także w trakcie jego przebudowy, rozbudowy oraz remontu. W standardowych wariantach nieruchomość może być objęta ochroną od szkód powstałych wskutek: pożaru, uderzenia pioruna, wybuchu, deszczu nawalnego, gradu, upadku statku powietrznego, huraganu, lawiny, osunięcia, zapadania bądź trzęsienia ziemi oraz zalania. Za dodatkową opłatą, zazwyczaj na warunkach indywidualnych, InterRisk zgadza się na ubezpieczenie od ryzyka powodzi. Ubezpieczenie może zostać rozszerzone także o szkody powstałe wskutek kradzieży z włamaniem, rabunku i dewastacji, które dotyczą mienia ruchomego oraz stałych elementów domu jednorodzinnego. Można również ubezpieczyć sprzęt budowlany użytkowany i przechowywany w miejscu budowy. Oczywiście ubezpieczeniem mogą zostać objęte tylko inwestycje prowadzone zgodnie z przepisami, na podstawie pozwolenia na budowę. Należy pamiętać, że wszelkie budowy i przebudowy prowadzone bez odpowiednich zezwoleń nie podlegają ochronie ubezpieczeniowe wiecej na Jeśli potrzebujesz dobrego ubezpieczenia domu polecam InterRisk.

Tanie ubezpieczenie OC zadzwoń 600-433-525
%d bloggers like this: