Pro­mo­cje

ergo hestia– Ergo Hestia : dodat­kowa zniżka u Mroza – 15% dla wszyst­kich nowych klien­tów do grud­nia 2016r.

pzu_kadrPZU : dla Nowych Klien­tów zniżka Agenta nawet do 40% – w Tyl­ma­no­wej . 

mwarta– Warta : dla VIP – dodat­kowe –25% rabatu na składce ubez­pie­cze­nio­wej

mallianz

–Allianz : dodat­kowe – 5% zniżki od agenta. 

mycdYCD : bar­dzo tanie ubez­pie­cze­nie dla kie­row­ców poni­żej 30 roku życia 😛 .

to tylko nie­które pro­mo­cje ofe­ro­wane klien­tom w Tyl­ma­no­wej – jeśli potrze­bu­jesz dobrego ubez­pie­cze­nia to zadzwoń , poszu­kamy naj­lep­sze oferty – dar­mowa kal­ku­la­cja spo­śród bli­sko 20 towa­rzy­stw ubez­pie­cze­nio­wych. Wyjeż­dzasz w podróż, lub potrze­bu­jesz polisy lub ubez­pie­cze­nia na gór­skie wędrówki po Sło­wa­cji – korzy­staj z aktu­al­nych ofert pośred­ni­ków ubez­pie­cze­nio­wych – zapra­szam Mirek Mróz

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close